Wederopbouw Nederland 1940-1965 | 3 boeken: atlas, kunst en monumenten | Maak uw collectie compleet

De wederopbouw: een belangrijke periode in de Nederlandse cultuurgeschiedenis


Tijdens de wederopbouw werden de sporen van de Tweede Wereldoorlog uitgewist en werd ons land opnieuw opgebouwd. Het was een tijd van schaarste, maar ook van economische groei, optimisme en vernieuwing. Lange tijd vond men de architectuur en monumentale kunst uit deze periode saai en gezapig. De laatste jaren echter is er steeds meer belangstelling en waardering voor het erfgoed uit deze tijd. Hoewel veel door de jaren heen verloren is gegaan, zijn er in Nederland nog veel sporen van de wederopbouw te ontdekken. Dat is te lezen en te zien in de drie rijk geïllustreerde publicaties die het verhaal van de wederopbouw integraal vertellen: Kunst van de wederopbouw, Atlas van de wederopbouw en
Monumenten van de wederopbouw.
 

Monumenten van de wederopbouw Nederland 1940-1965
Opbouw en optimisme
paperback | 288 p | 24,5 x 28 cm | € 34,50

Bevat bijna 200 waardevolle bouwwerken uit de wederopbouwperiode. Met werk van o.a. Dudok, Granpré Molière, Rietveld, Van den Broek en Bakema, Oud, Van Eyck en Van Gool.

>Atlas van de wederopbouw Nederland 1940-1965
Ontwerpen aan stad en land
hardcover | 322 p | 24,5 x 34 cm | € 49,50

Nederland ging in de wederopbouwperiode grootschalig op de schop. De oorlogsschade werd hersteld, omvangrijke stadsuitbreidingen trokken internationaal aandacht en door ruilverkaveling werd het platteland opnieuw ingericht. Dit boek brengt 30 wederopbouwgebieden in kaart. Met luchtfoto’s van Siebe Swart en uniek kaartmateriaal van Bureau MUST.


Kunst van de wederopbouw Nederland 1940-1965
Experiment in opdracht
paperback | 200 p | 24,5 x 28 cm | € 34,50

In de wederopbouwperiode werden veel bouwwerken voorzien van kunstelementen, zoals muurschilderingen, mozaïek, glas-in-lood en wandtapijten.
Dit boek biedt een uniek overzicht van de naoorlogse kunst. Met 28 kunstenaarsportretten, van Karel Appel tot Wally Elenbaas.