Disclaimer

NAi Boekverkopers/Booksellers heeft zijn best gedaan om de rechthebbenden van het getoonde materiaal op te sporen en hun toestemming te vragen voor de openbaarmaking op internet. Soms lukt dit niet, doordat de verblijfplaats van één of meer rechthebbenden of erfgenamen niet kan worden achterhaald. Wanneer iemand meent enig recht te kunnen doen gelden op gepubliceerde teksten of digitale objecten op de website van NAi Boekverkopers/Booksellers, dan verzoeken wij dit aan ons te melden.

Klachtenregeling

Als u van mening bent dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit aan NAi Boekverkopers/Booksellers laten weten. Bij een gegronde klacht zal NAi Boekverkopers/Booksellers het materiaal van de website verwijderen, dan wel bekijken hoe op een andere manier aan uw klacht tegemoet kan worden gekomen. Stuur uw klacht naar:
NAi Boekverkopers/Booksellers, T.a.v. Webredactie, museumpark 25, 3015 CB, Rotterdam