Extra informatie

Landschap en energie. Ontwerpen voor transitie | Dirk Sijmons, Jasper Hugtenburg, Anton van Hoorn, Fred Feddes | 9789462081123 | nai010

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

€ 69,00

Direct uit voorraad leverbaar

LANDSCHAP EN ENERGIE

Ontwerpen voor transitie

Auteur:Dirk Sijmons, Jasper Hugtenburg, Anton van Hoorn, Fred Feddes

Uitgever:nai010

ISBN: 978-94-6208-112-3

  • Hardcover
  • Nederlands
  • 432 pagina's
  • 28 mei 2014

Landschap en energie brengt het verhaal over ontwerpen voor het postfossiele landschap - van het zonnepaneel op het dak tot mondiale politiek.

De overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie is een van de grootste uitdagingen van de eenentwintigste eeuw. Landschap en energie is een baanbrekend boek over het effect van deze transitie op onze omgeving. Het boek Landschap en energie. Ontwerpen voor transitie maakt als eerste een visuele vergelijking van het ruimtebeslag van alle relevante energiebronnen, het verklaart de drijvende krachten achter de exponentiële groei van ons energiegebruik en het schetst de adembenemende taak voor ruimtelijk ontwerpers, planners en de politiek.

De opties en keuzes voor het komende 'postfossiele landschap' zijn uitgewerkt in ontwerpvoorbeelden op verschillende schaalniveaus. Energie beweegt zich immers door alle schaal- en abstractieniveaus heen: van mondiale politieke strategieën tot het zonnepaneel op het dak. De uitdagingen die daarbij komen kijken worden uitgebreid belicht in een reeks essays over de energiemarkt, de rol van de politiek, de psychologie van de transitie en de technische ontwikkelingen en beperkingen. Uiteindelijk blijkt de transitie van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen veel meer dan een technische opgave voor professionals. Bij nadere beschouwing blijkt de energietransitie vooral een culturele opgave te zijn die iedereen raakt.

/ Ook uitgegeven in het Engels.

Landschap en energie brengt het verhaal over ontwerpen voor het postfossiele landschap - van het zonnepaneel op het dak tot mondiale politiek.

De overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie is een van de grootste uitdagingen van de eenentwintigste eeuw. Landschap en energie is een baanbrekend boek over het effect van deze transitie op onze omgeving. Het boek Landschap en energie. Ontwerpen voor transitie maakt als eerste een visuele vergelijking van het ruimtebeslag van alle relevante energiebronnen, het verklaart de drijvende krachten achter de exponentiële groei van ons energiegebruik en het schetst de adembenemende taak voor ruimtelijk ontwerpers, planners en de politiek.

De opties en keuzes voor het komende 'postfossiele landschap' zijn uitgewerkt in ontwerpvoorbeelden op verschillende schaalniveaus. Energie beweegt zich immers door alle schaal- en abstractieniveaus heen: van mondiale politieke strategieën tot het zonnepaneel op het dak. De uitdagingen die daarbij komen kijken worden uitgebreid belicht in een reeks essays over de energiemarkt, de rol van de politiek, de psychologie van de transitie en de technische ontwikkelingen en beperkingen. Uiteindelijk blijkt de transitie van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen veel meer dan een technische opgave voor professionals. Bij nadere beschouwing blijkt de energietransitie vooral een culturele opgave te zijn die iedereen raakt.

De relatie tussen energie en ruimte komt in 'Landschap en energie. Ontwerpen voor transitie' op een veelzijdige manier aan bod: vanuit inventariserende, ontwerpende en betogende invalshoeken, met het oog op verleden, heden en toekomst, en met aandacht voor zowel theorie als praktijk. In de opbouw zijn door het hele boek drie ‘lange lijnen’ aangebracht.
- Inventarisatie van de ruimtelijke voetafdruk van uiteenlopende energiedragers en energieketens, waaronder elektriciteit, warmte, (transport)brandstof en energietransport en -opslag.
- Parallel hieraan lopen de bevindingen van zes ontwerpstudies. Vier ontwerpstudies richten zich op het regionale schaalniveau. Een vijfde ontwerpstudie zoomt in op de kleinste schaaleenheid van het energie- en ruimtegebruik, het huishouden. En het boek opent met een verkennende ontwerpstudie op de schaal van Europa.
- De voetafdrukken en de ontwerpstudies worden afgewisseld met vijf essays die ingaan op ‘deeltransities’ die de energietransitie met zich meebrengt. Ze behandelen mobiliteit (Dominic Stead en Adrian Hill, TU Delft), economie (Frans Rooijers, CE Delft), politiek (Jan Paul van Soest), technologie (Karel Mulder, TU Delft), en het emotionele landschap (Dirk Sijmons en Machiel van Dorst, TU Delft).

Deze drie lange lijnen (inventariserend, ontwerpend en betogend) zijn in de breedte opgedeeld in vijf thematische blokken: elektriciteit, warmte, brandstof, netwerk en opslag en de menselijke maat. Achter het nawoord volgt een lexicon van kernbegrippen.

Het boek Landschap en energie. Ontwerpen voor transitie wordt gepresenteerd op de internationale architectuur biënnale (IABR)  2014 Urban by Nature.

/ Ook uitgegeven in het Engels.

Klanten die dit kochten, kochten ook:

Recent bekeken