Extra informatie

Transformatie van kantoorgebouwen. Thema’s, actoren, instrumenten en projecten | Theo van der Voordt | 9789064506246

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Transformatie van kantoorgebouwen

Thema’s, actoren, instrumenten en projecten

Auteur:Theo van der Voordt

Uitgever:010

ISBN: 978-90-6450-624-6

  • Paperback
  • Nederlands
  • 480 pagina's
  • 1 jan. 2007

In Nederland staat een record aantal kantoorgebouwen leeg. Tegelijkertijd is er een grote vraag naar woningen. Door leegstaande kantoren om te bouwen naar woningen snijdt het mes aan twee kanten. Een ander groot voordeel is dat deze transformatie nieuwe impulsen biedt voor binnenstedelijke kantoorgebieden die leegstromen door de trek van bedrijven naar zichtlocaties langs stadsranden en snelwegen.

Dankzij transformatie kan functiemenging worden gerealiseerd en een dynamisch woonmilieu ontstaan met een grote variatie aan leef- en werkstijlen. Dit boek laat experts aan het woord over de architectonische, stedenbouwkundige, functionele, emotionele, financiële, technische en juridische aspecten. Ook worden instrumenten ter ondersteuning van de besluitvorming gepresenteerd en zijn diverse succesvolle transformatieprojecten in beeld gebracht.

In Nederland staat een record aantal kantoorgebouwen leeg. Tegelijkertijd is er een grote vraag naar woningen. Door leegstaande kantoren om te bouwen naar woningen snijdt het mes aan twee kanten. Een ander groot voordeel is dat deze transformatie nieuwe impulsen biedt voor binnenstedelijke kantoorgebieden die leegstromen door de trek van bedrijven naar zichtlocaties langs stadsranden en snelwegen.

Dankzij transformatie kan functiemenging worden gerealiseerd en een dynamisch woonmilieu ontstaan met een grote variatie aan leef- en werkstijlen. Dit boek laat experts aan het woord over de architectonische, stedenbouwkundige, functionele, emotionele, financiële, technische en juridische aspecten. Ook worden instrumenten ter ondersteuning van de besluitvorming gepresenteerd en zijn diverse succesvolle transformatieprojecten in beeld gebracht.

Dit maakt het boek bijzonder waardevol voor initiatiefnemers en andere betrokkenen bij transformatieprojecten, onder wie eigenaren, beleggers, ontwerpers, adviseurs, bouwers en (toekomstige) gebruikers.

Recent bekeken