Extra informatie

Tien jaar stedelijke vernieuwing in vijftig teksten en projecten | Esther Agricola, Coosje Berkelbach, Fred Feddes, Gerben Helleman | 9789056625405

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Tien jaar stedelijke vernieuwing

In vijftig teksten en projecten

Auteur:Esther Agricola, Coosje Berkelbach, Fred Feddes, Gerben Helleman

Uitgever:NAi Uitgevers

ISBN: 978-90-5662-540-5

  • Hardcover
  • Nederlands
  • 256 pagina's
  • 24 nov. 2006

Sinds het verschijnen van de Nota Stedelijke Vernieuwing in 1997 staat de vernieuwing van het bestaande stedelijk gebied onafgebroken hoog op de politieke agenda. Waar vindt deze vernieuwingsgolf zijn oorsprong? Wat heeft deze operatie tot nu toe opgeleverd? Welke kwesties blijken weerbarstiger dan voorzien en welke nieuwe vragen doen zich voor? Aan de hand van een prikkelend essay, 25 sleutelteksten en 24 inspirerende projecten komen het beleid, het debat, het onderzoek en de praktijk van tien jaar stedelijke vernieuwing aan de orde. De teksten en projecten vertellen over de idealen, de zoektochten en de misstanden. Alles bij elkaar weerspiegelen ze de geest van de tijd.


De 25 teksten zijn passages uit eerder verschenen publicaties die als inspirerend, baanbrekend en doorslaggevend gelden. De teksten worden door journalist en publicist Fred Feddes ingeleid en van commentaar voorzien. Aan de hand van 24 toonaangevende projecten op het gebied van ontwerp, openbare ruimte, welzijn, economie en samenwerkingsvormen krijgt de lezer zicht op de rijkdom van de praktijk en de maatregelen die van betekenis zijn geweest voor de ontwikkeling van stedelijke vernieuwing in Nederland.

Sinds het verschijnen van de Nota Stedelijke Vernieuwing in 1997 staat de vernieuwing van het bestaande stedelijk gebied onafgebroken hoog op de politieke agenda. Waar vindt deze vernieuwingsgolf zijn oorsprong? Wat heeft deze operatie tot nu toe opgeleverd? Welke kwesties blijken weerbarstiger dan voorzien en welke nieuwe vragen doen zich voor? Aan de hand van een prikkelend essay, 25 sleutelteksten en 24 inspirerende projecten komen het beleid, het debat, het onderzoek en de praktijk van tien jaar stedelijke vernieuwing aan de orde. De teksten en projecten vertellen over de idealen, de zoektochten en de misstanden. Alles bij elkaar weerspiegelen ze de geest van de tijd.


De 25 teksten zijn passages uit eerder verschenen publicaties die als inspirerend, baanbrekend en doorslaggevend gelden. De teksten worden door journalist en publicist Fred Feddes ingeleid en van commentaar voorzien. Aan de hand van 24 toonaangevende projecten op het gebied van ontwerp, openbare ruimte, welzijn, economie en samenwerkingsvormen krijgt de lezer zicht op de rijkdom van de praktijk en de maatregelen die van betekenis zijn geweest voor de ontwikkeling van stedelijke vernieuwing in Nederland. Deze projecten zijn beschreven door Coosje Berkelbach. In een fotokatern van Haico Beukers en Jannes Linders is het functioneren van de naoorlogse wijken - vroeger en nu - in beeld gebracht.

Het resultaat is een bloemlezing over tien jaar stedelijke vernieuwing, een essentiële referentie voor iedereen die met deze boeiende wereld te maken heeft.

Recent bekeken