Additional Material

Stromen en verblijven. Naar een integrale ontwerpvisie op verkeer en openbare ruimte | Rob Aben, Marleen Hoven, Jeroen Mensink, Hillie Talens | 9789064507915

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Stromen en verblijven

Naar een integrale ontwerpvisie op verkeer en openbare ruimte

Author:Rob Aben, Marleen Hoven, Jeroen Mensink, Hillie Talens

Publisher:010

ISBN: 978-90-6450-791-5

  • Hardcover
  • Dutch
  • 140 Pages
  • Sep 4, 2013

Een goed verkeersontwerp resulteert in een efficiënte en op een veilige doorstroming gerichte buitenruimte, terwijl een goede openbare ruimte prettig is om te verblijven. De twee vakdisciplines, verkeerskunde en stedenbouw, hebben verschillende uitgangspunten die vaak loodrecht op elkaar staan. Een goede samenwerking tussen verkeerskundigen en stedenbouwkundigen is echter noodzakelijk voor een optimaal integraal ontwerp. Met name bij belangrijke verkeersaders waarnaast ook wonen, werken, fietsen, wandelen en winkelen plaatsvinden, zoals de Ceintuurbaan in Amsterdam, de Lasondersingel in Enschede en de Utrechtseweg in Oosterbeek.

Stromen en verblijven brengt voor het eerste beide disciplines bij elkaar en onderzoekt hoe verkeerskundige richtlijnen en adviezen beter samen kunnen gaan met een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte. Essays van zowel verkeers- als stedenbouwkundigen gaan in op de verschillen tussen de twee vakdisciplines, tien casussen laten de praktijk zien en een uitgebreid glossarium vindt een gemeenschappelijke taal die de geconstateerde spraakverwarring uit de wereld helpt en samenwerking bevordert.

Een goed verkeersontwerp resulteert in een efficiënte en op een veilige doorstroming gerichte buitenruimte, terwijl een goede openbare ruimte prettig is om te verblijven. De twee vakdisciplines, verkeerskunde en stedenbouw, hebben verschillende uitgangspunten die vaak loodrecht op elkaar staan. Een goede samenwerking tussen verkeerskundigen en stedenbouwkundigen is echter noodzakelijk voor een optimaal integraal ontwerp. Met name bij belangrijke verkeersaders waarnaast ook wonen, werken, fietsen, wandelen en winkelen plaatsvinden, zoals de Ceintuurbaan in Amsterdam, de Lasondersingel in Enschede en de Utrechtseweg in Oosterbeek.

Stromen en verblijven brengt voor het eerste beide disciplines bij elkaar en onderzoekt hoe verkeerskundige richtlijnen en adviezen beter samen kunnen gaan met een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte. Essays van zowel verkeers- als stedenbouwkundigen gaan in op de verschillen tussen de twee vakdisciplines, tien casussen laten de praktijk zien en een uitgebreid glossarium vindt een gemeenschappelijke taal die de geconstateerde spraakverwarring uit de wereld helpt en samenwerking bevordert.

Recently viewed