Privacy Policy

NAi Boekverkopers/Booksellers acht het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van groot belang. Persoonlijke gegevens van relaties, klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. NAi Boekverkopers/Booksellers houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en overige privacywet- en regelgeving stellen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is NAi Boekverkopers/Booksellers, Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam.

Heeft u vragen over de manier waarop NAi Boekverkopers/Booksellers met uw gegevens omgaat, of wilt u zich afmelden voor bepaald gebruik van uw gegevens dan kunt u terecht bij NAi Boekverkopers/Booksellers, Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam, 010-4401203, info@naibooksellers.nl. Op dit adres kunt u ook terecht indien u uw gegevens wilt inzien of laten aanpassen.

NAi Boekverkopers/Booksellers gebruikt uw gegevens ten behoeve van de dienstverlening van NAi Boekverkopers/Booksellers. Uw gegevens worden bijvoorbeeld geregistreerd wanneer u een artikel bestelt, zich abonneert op een uitgave of nieuwsbrief of anderszins contact heeft met NAi Boekverkopers/Booksellers.

NAi Boekverkopers/Booksellers verwerkt de volgende gegevens:
• contactgegevens, waaronder postadres, e-mailadres en telefoonnummer
• factuurgegevens
• gegevens over betalingen
• bestelde producten

Deze gegevens kunnen door NAi Boekverkopers/Booksellers worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

1. Het uitvoeren van de overeenkomst en/of het leveren van producten en diensten.
2. Verbetering van de dienstverlening van NAi Boekverkopers/Booksellers.
3. Om u te kunnen informeren over mogelijk voor u relevante producten en diensten en nieuwe aanbiedingen van NAi Boekverkopers/Booksellers en van derden.
4. Ten behoeve van onze financiële administratie en de uitvoering van accountantscontroles.
5. Om de website van NAi Boekverkopers/Booksellers te beveiligen en webstatistieken op te stellen.
6. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die voor NAi Boekverkopers/Booksellers gelden.
7. Beslechting van eventuele geschillen.

Uw gegevens kunnen, in opdracht van ons, door derden worden gebruikt om onze communicatie met u te verbeteren en/of om u op de hoogte te brengen van mogelijk voor u interessante aanbiedingen.
Om dit zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen, kan NAi Boekverkopers/Booksellers of die derde uw gegevens (laten) analyseren en combineren met andere gegevens.
NAi Boekverkopers/Booksellers kan uw gegevens, niet individueel identificeerbaar, verwerken in marktonderzoeksrapporten.

Gebruik postadres

Indien u een postadres heeft opgegeven, dan kan NAi Boekverkopers/Booksellers dit adres in beginsel gebruiken voor geadresseerde marketingdoeleinden. Dit geldt ook als u een nee/nee of ja/nee sticker heeft. Wilt u geen reclamepost ontvangen van NAi Boekverkopers/Booksellers, dan kunt u zich voor toekomstige mailingen afmelden via: NAi Boekverkopers/Booksellers, Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam. Bij deze afmelding dient u met een verwerkingstijd van een maand rekening te houden.

Gebruik e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven in het kader van de aanschaf van een product of dienst van NAi Boekverkopers/Booksellers, dan mag dit e-mailadres door NAi Boekverkopers/Booksellers gebruikt worden voor het overbrengen van communicatie met commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten van NAi Boekverkopers/Booksellers, tenzij u heeft aangegeven dat u niet via e-mail voor dergelijke communicatie benaderd wenst te worden. Heeft u uw e-mailadres om een andere reden opgegeven dan in het kader van de aanschaf van een product of dienst van NAi Boekverkopers/Booksellers, dan zal dit e-mailadres uitsluitend voor e-mails met commerciële, charitatieve of ideële doeleinden worden gebruikt wanneer u NAi Boekverkopers/Booksellers daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. In iedere e-mail zal u de mogelijkheid geboden worden om bezwaar te maken tegen het verdere gebruik van uw e-mailadres door NAi Boekverkopers/Booksellers voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden.

Gebruik telefoonnummer

Indien u uw telefoonnummer heeft opgegeven, dan mag NAi Boekverkopers/Booksellers dit telefoonnummer in beginsel gebruiken voor telemarketing. Bent u een consument in de zin van de Telecommunicatiewet en bent u (nog) geen klant van NAi Boekverkopers/Booksellers, dan zal voorafgaand aan het telemarketinggesprek worden gecontroleerd of u bent ingeschreven in het bel-me-niet register. Is dit het geval, dan wordt die inschrijving gerespecteerd waarbij u met een verwerkingstijd van vier weken rekening dient te houden. Bent u geen consument in de zin van de Telecommunicatiewet of bent u niet ingeschreven in het bel-me-niet register, dan mag u door NAi Boekverkopers/Booksellers ongevraagd telefonisch worden benaderd voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden. Bent u reeds klant van NAi Boekverkopers/Booksellers, dan mag u telefonisch worden benaderd door NAi Boekverkopers/Booksellers voor soortgelijke producten en diensten van NAi Boekverkopers/Booksellers, ongeacht of u bent ingeschreven in het bel-me-niet register. In elk telemarketinggesprek zal u de mogelijkheid worden geboden om bezwaar te maken tegen het verdere gebruik van uw telefoonnummer door NAi Boekverkopers/Booksellers voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden en om u in het wettelijk bel-me-niet register (www.belme-niet.nl) in te schrijven. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om nog wel gebeld te worden over producten en diensten in de categorieën ‘boeken en muziek’ en ‘kranten en tijdschriften’, maar niet over ‘financiële producten van banken en verzekeraars’ of ‘energie’.

Afmelden

NAi Boekverkopers/Booksellers houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Indien u geen prijs meer stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit altijd (naast de in dit statement ook al opgenomen afmeldmogelijkheden) per e-mail melden bij info@naibooksellers.nl of schriftelijk bij NAi Boekverkopers/Booksellers, Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam. Uw afmelding voor het gebruik van uw postadres, e-mailadres of telefoonnummer wordt binnen een maand door NAi Boekverkopers/Booksellers verwerkt. Het kan daardoor voorkomen dat u nog enkele berichten ontvangt nadat u zich heeft afgemeld. Bij voorbaat onze excuses voor de overlast.

Inzage en correctie van uw gegevens

De persoonlijke informatie die NAi Boekverkopers/Booksellers over u heeft kunt u altijd opvragen en inzien en op uw verzoek wordt die informatie volgens uw aanwijzingen gewijzigd. Uw verzoeken tot inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten tot NAi Boekverkopers/Booksellers, Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam.

Gebruik van Cookies door NAi Boekverkopers/Booksellers

Cookies zijn kleine bestanden die een website op uw computer plaatst voor verschillende doelen. Als u ingelogd bent bij NAi Boekverkopers/Booksellers kan uw gebruikersnaam bijvoorbeeld bewaard worden door middel van een cookie, zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen. Cookies zijn niet schadelijk, zij kunnen geen virussen etc. op uw computer installeren, beschadigen de bestanden die u heeft opgeslagen niet, en zij nemen zeer geringe ruimte in het geheugen van uw computer in. Bovendien zijn cookies via de browserinstellingen van uw computer gemakkelijk te verwijderen. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Soms kunt u dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.

NAi Boekverkopers/Booksellers en andere websites

Als u via een link op de website van NAi Boekverkopers/Booksellers op een website van een andere website terecht komt is NAi Boekverkopers/Booksellers niet verantwoordelijk voor de manier waarop de beheerder van die website met uw persoonsgegevens omgaat. Wij adviseren u dan ook om altijd het privacystatement te lezen van de websites die u bezoekt.

Wijzigingen

NAi Boekverkopers/Booksellers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement, bijvoorbeeld ten gevolge van wetswijzigingen. Wij adviseren u dan ook om regelmatig dit privacystatement te controleren.