Extra informatie

Ontwerpen aan de Randstad 2040. Design and Politics #2 | Hilde Blank, Yoran van Boheemen, Matthijs Bouw, Jan Brouwer, Yttje Feddes, Judith van Hees, Mark Hendriks, Jan Willem Petersen, Elien Wierenga | 9789064507021

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Ontwerpen aan Randstad 2040

Design and Politics # 2

Auteur:Hilde Blank, Yoran van Boheemen, Matthijs Bouw, Jan Brouwer, Yttje Feddes, Judith van Hees, Mark Hendriks, Jan Willem Petersen, Elien Wierenga

Uitgever:010

ISBN: 978-90-6450-702-1

  • Hardcover
  • Nederlands, Engels
  • 164 pagina's
  • 1 jun. 2009

Ontwerpen aan Randstad 2040 is het tweede deel in de serie Design and Politics. De reeks is een initiatief van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en belicht het samenspel tussen ruimtelijk ontwerp en politiek.

In dit deel staat het ontwerpen aan de Randstad centraal. In het voorjaar van 2008 verkenden stedenbouwkundigen, architecten en landschapsarchitecten onder leiding van Yttje Feddes, Matthijs Bouw, Hilde Blank en Jan Brouwer ter voorbereiding van de Structuurvisie Randstad 2040 de mogelijke ruimtelijke inrichting van de West-Nederlandse regio. Schetsend en ontwerpend, discussiërend en experimenterend zochten zij naar alternatieve scenario’s waarin de Randstad functioneert als een duurzame Europese topregio.

Het in dit boek beschreven en rijk geïllustreerde ontwerpproces leidde tot drie spraakmakende perspectieven voor de Randstad van de toekomst: Wereldstad, Kuststad en Buitenstad. Over specialistische clusters rond Amsterdam, een gemengd stedelijk veld aan zee en gespreide woon- en werkmilieus op de flanken.

Ontwerpen aan Randstad 2040 is het tweede deel in de serie Design and Politics. De reeks is een initiatief van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en belicht het samenspel tussen ruimtelijk ontwerp en politiek.

In dit deel staat het ontwerpen aan de Randstad centraal. In het voorjaar van 2008 verkenden stedenbouwkundigen, architecten en landschapsarchitecten onder leiding van Yttje Feddes, Matthijs Bouw, Hilde Blank en Jan Brouwer ter voorbereiding van de Structuurvisie Randstad 2040 de mogelijke ruimtelijke inrichting van de West-Nederlandse regio. Schetsend en ontwerpend, discussiërend en experimenterend zochten zij naar alternatieve scenario’s waarin de Randstad functioneert als een duurzame Europese topregio.

Het in dit boek beschreven en rijk geïllustreerde ontwerpproces leidde tot drie spraakmakende perspectieven voor de Randstad van de toekomst: Wereldstad, Kuststad en Buitenstad. Over specialistische clusters rond Amsterdam, een gemengd stedelijk veld aan zee en gespreide woon- en werkmilieus op de flanken.

Verschenen in de serie Design and Politics:

#1 Ontwerp en politiek / Design and Politics Design and Politics
#2 Ontwerpen aan Randstad 2040 / Designing Randstad 2040
#3 Sterke verhalen / Strong Stories. Hoe Nederland de planologie opnieuw uitvindt / How the Dutch are reinventing spatial planning
#4 Compacte Stad Extended / Compact City Extended. Agenda voor toekomstig beleid, onderzoek en ontwerp / Outline for future policy, research and design
#5 Regio’s in verandering / Regions in Transition. Ontwerpen voor adaptiviteit / Designing for adaptivity
#6 Are We The World? Randstad Holland versus São Paulo, Istanbul & Detroit

Klanten die dit kochten, kochten ook:

Recent bekeken