Extra informatie

Ontwerp en politiek

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Ontwerp en politiek

Design and Politics #1

Auteur:Henk Ovink, Elien Wierenga

Uitgever:010

ISBN: 978-90-6450-701-4

  • Hardcover
  • Nederlands, Engels
  • 360 pagina's
  • 1 okt. 2009
Met de aanstelling van de hoogleraar Ontwerp & Politiek aan de TU Delft start het Ministerie van VROM een onderwijs-, onderzoek- en praktijkprogramma gericht op het versterken van het samenspel tussen ontwerp en politiek voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Dit boek is de inspiratie en agendering voor dit programma vanuit geschiedenis, reflectie, positie én ambitie. Dit boek schetst de geschiedenis van de denkers, makers en bouwers van Nederland.

Met de aanstelling van de hoogleraar Ontwerp & Politiek aan de TU Delft start het Ministerie van VROM een onderwijs-, onderzoek- en praktijkprogramma gericht op het versterken van het samenspel tussen ontwerp en politiek voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Dit boek is de inspiratie en agendering voor dit programma vanuit geschiedenis, reflectie, positie én ambitie.

Dit boek schetst de geschiedenis van de denkers, makers en bouwers van Nederland. Het geeft een inzicht in hoe de rol en verhoudingen in de ruimtelijke ordening in Nederland zijn getransformeerd en welke idealen, systemen en processen deze confrontatie versterkten. En het geeft een reflectie op vandaag. In gesprekken met ontwerpers, bestuurders, beslissers, belanghebbenden en onderzoekers is geprobeerd de veelheid aan verhalen in binnen- en buitenland zichtbaar te maken. Dat leidt niet tot een verhaal maar tot vele, over de opgaven, de actoren en het ontwerp. En het positioneert de Nederlandse situatie in een internationale context. De internationale vergelijking probeert de agenda voor ontwerp en politiek te verscherpen en maakt tastbaar wat de opgaven kunnen zijn: een analyse die aanzet tot ontwerpen. Dit boek laat zien dat we de maatschappelijke opgaven moeten onderkennen en herkennen, kunnen adresseren en benoemen, expliciteren en analyseren. En dat we verhalen moeten maken die dit vertellen. De grote en kleine opgaven als onderwerp van de confrontatie tussen politiek en ontwerp, met verhalen en met de confrontatie van die verschillende verhalen. Die confrontatie is essentieel, niet alleen voor de scherpe reflectie maar ook voor het alternatief, de mogelijkheid, de potentie. De ontwerper en de politiek kunnen niet meer om de opgaven heen, die confrontatie moet.

Design and Politics:
#1 Ontwerp en politiek / Design and Politics Design and Politics
#2 Ontwerpen aan Randstad 2040 / Designing Randstad 2040
#3 Sterke verhalen / Strong Stories. Hoe Nederland de planologie opnieuw uitvindt / How the Dutch are reinventing spatial planning
#4 Compacte Stad Extended / Compact City Extended. Agenda voor toekomstig beleid, onderzoek en ontwerp / Outline for future policy, research and design
#5 Regio’s in verandering / Regions in Transition. Ontwerpen voor adaptiviteit / Designing for adaptivity
#6 Are We The World? Randstad Holland versus São Paulo, Istanbul & Detroit

Recent bekeken