De schilderkunst

De schilderkunst

Auteur:Leon Battista Alberti

Uitgever:SUN

ISBN: 978-90-8506-628-6

  • Paperback
  • Nederlands
  • 144 pagina's
  • 2 sep. 2011

De schilderkunst uit 1435 is de eerste moderne theoretische verhandeling over het schilderen. In één band zijn nu de herziene Nederlandse vertaling van deze tekst en de eerste Nederlandse vertaling van Alberti’s Het standbeeld verschenen.

Leon Battista Alberti  (1404–1472) schreef De pictura in 1435 in Florence, mede als reactie op de ver­nieuwingen in de schilderkunst door Giotto en Masaccio. Alberti vatte de schilderkunst niet langer enkel  op als een ambacht, maar beschouwde  haar ook als een intellectuele  bezigheid. Zijn boek is daarom  niet alleen een verzameling van technische voorschriften over compositie­ technieken, materiaalgebruik of lineair perspectief, maar tevens een esthetische theorie  van de schilderkunst.

De schilderkunst uit 1435 is de eerste moderne theoretische verhandeling over het schilderen. In één band zijn nu de herziene Nederlandse vertaling van deze tekst en de eerste Nederlandse vertaling van Alberti’s Het standbeeld verschenen.

Leon Battista Alberti  (1404–1472) schreef De pictura in 1435 in Florence, mede als reactie op de ver­nieuwingen in de schilderkunst door Giotto en Masaccio. Alberti vatte de schilderkunst niet langer enkel  op als een ambacht, maar beschouwde  haar ook als een intellectuele  bezigheid. Zijn boek is daarom  niet alleen een verzameling van technische voorschriften over compositie­ technieken, materiaalgebruik of lineair perspectief, maar tevens een esthetische theorie  van de schilderkunst.

De pictura bepaalde de discussies  over de schilderkunst en kunsttheorie tot ver in de negentiende eeuw en was een belangrijke inspiratie voor Piero della Francesca, Mantegna en Leonardo da Vinci.

De statua, geschreven in ongeveer dezelfde  periode, was bedoeld als vervolg  van De pictura. In deze handleiding behandelt Alberti de oorsprong  van de driedimensionale afbeelding  van mensen en presenteert hij een systeem van ruimtelijke verhoudin­gen die beeldhouwers nodig hebben  om een perfecte menselijke figuur te vormen.

Recent bekeken