Boekman 92. Cultuuroverdracht

Boekman 92. Cultuuroverdracht

Cultuuroverdracht

Publisher:Boekmanstichting

ISBN: 978-90-6650-120-1

  • Paperback
  • Dutch
  • 128 Pages
  • Sep 7, 2012

Cultuureducatie is al jaren speerpunt van het kunstbeleid. Beleidsmakers en politici zetten er stevig op in en hebben er relatief veel subsidie voor over, ook het huidige kabinet. Maar de effecten van educatiebeleid zijn moeilijk te meten. En wat nog meer speelt: educatiebeleid komt niet verder dan de voordeur. Keer op keer blijkt de manier waarop ouders hun culturele gewoonten overdragen beslissend te zijn voor de latere cultuurdeelname van kinderen.
Boekman 92 probeert licht te werpen op het ondoorgrondelijke proces van cultuuroverdracht. De artikelen zijn grotendeels het resultaat van inzichten die hooggeleerden, ambtenaren en culturele onderzoekers uitwisselden tijdens een expertmeeting die de Boekmanstichting en de KNAW eerder dit jaar belegden.

Cultuureducatie is al jaren speerpunt van het kunstbeleid. Beleidsmakers en politici zetten er stevig op in en hebben er relatief veel subsidie voor over, ook het huidige kabinet. Maar de effecten van educatiebeleid zijn moeilijk te meten. En wat nog meer speelt: educatiebeleid komt niet verder dan de voordeur. Keer op keer blijkt de manier waarop ouders hun culturele gewoonten overdragen beslissend te zijn voor de latere cultuurdeelname van kinderen.
Boekman 92 probeert licht te werpen op het ondoorgrondelijke proces van cultuuroverdracht. De artikelen zijn grotendeels het resultaat van inzichten die hooggeleerden, ambtenaren en culturele onderzoekers uitwisselden tijdens een expertmeeting die de Boekmanstichting en de KNAW eerder dit jaar belegden.


Artikelen

Paul Schnabel
Valt van cultuuroverdracht nog iets te verwachten?
De doelstellingen zijn verheven en teleurstelling kan niet uitblijven

Cas Smithuijsen
Cultuuroverdracht achter de voordeur
De rol van de ouders is beslissend voor het culturele participatiepatroon van hun kinderen

Kim van der Meulen
Verplichten én verleiden
Interview met Frits van Oostrom, de man achter de Canon van Nederland, over cultuureducatie

Teunis IJdens
Kanttekeningen bij de rol van de onderwijzer
Cultuuroverdracht gaat te vaak over wat kinderen moeten leren en te weinig over hoe ze leren

Dirk Sikkel
De grootouder als cultuurbewaker
Met wat voor cultuur brengen grootouders hun kleinkinderen in aanraking?

Sandra Jongenelen
Onder Professoren
Digitale navelstreng voedt kinderen met cultuur
Interview met Peter Nikken, bijzonder hoogleraar Mediaopvoeding

Marjan Scharloo
Leren van je opa
Een bezoek aan Teylers Museum is als een reisje in een tijdmachine

Frans Becker
Een onmisbaar onderdeel van ons onderwijs
Waarom cultuureducatie als volwaardig vak topprioriteit moet zijn voor cultuurpolitiek

Floor Ockers
In de ban van de maakbaarheid
Wat is de taak van de overheid met betrekking tot kunst en kunsteducatie?

Tom ter Bogt
Hoe muziek de generatiekloof overbrugt
Onderzoek naar de overdracht van muzieksmaak van ouders op kinderen

Kim van der Meulen en Cas Smithuijsen
Cultuuroverdracht bij de KNAW, een impressie
Terugblik, conclusies en aanbevelingen

Reportages: Zoals de ouden zongen…

Truus Gubbels
Op de vloer van het Concertgebouw

Kim van der Meulen
Met pa naar het theater

Anita Twaalfhoven
Plezier in lezen dankzij de Verteltas

Kim van der Meulen
Het ultieme familie-uitje

Recently viewed