Additional Material

Van herbestemming naar hergebruik. Resultaten van het Jaar van de Boerderij 2013 | Peter Bouwman, Gerard Hendrix, Piet den Hertog, Machteld Linssen, Hans Renes, Judith Toebast, Ineke de Visser | 9789075271683

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Van herbestemming naar hergebruik

Resultaten van het Jaar van de Boerderij 2013

Author:Peter Bouwman, Gerard Hendrix, Piet den Hertog, Machteld Linssen, Hans Renes, Judith Toebast, Ineke de Visser

Publisher:blauwdruk, Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland

ISBN: 978-90-75271-68-3

  • Paperback
  • Dutch
  • 72 Pages
  • Jan 13, 2014

Boerderijen, schuren, hooibergen, bakhuisjes en traditionele erven karakteriseren ons landbouwlandschap. Maar deze agrarische erfenis staat onder druk. De schaalvergroting in de landbouwsector gaat gepaard met de bouw van nieuwe, grote schuren.

Een groot aantal boeren beëindigen hun bedrijf, met leegstand en verkrotting tot gevolg. Herbestemming van historische boerderijen was het thema van het Jaar van de Boerderij 2013. Op initiatief van stichting Agrarisch Erfgoed Nederland is op vele plekken in het land gediscussieerd over het herbestemmen van agrarisch erfgoed.

Het boek Van herbestemming naar hergebruik. Resultaten van het Jaar van de Boerderij 2013 zet discussiepunten en onderzoeksresultaten op een rij en presenteert nieuwe inzichten en oplossingen. De essays in de publicatie gaan over de urgentie van de herbestemmingsopgave in het algemeen en voor boerderijen in het bijzonder, over de rol van de overheid daarbij, over het belang van kennis en cijfers, over de financiering en over de eigenaar die de juiste weg moet zien te vinden.

Boerderijen, schuren, hooibergen, bakhuisjes en traditionele erven karakteriseren ons landbouwlandschap. Maar deze agrarische erfenis staat onder druk. De schaalvergroting in de landbouwsector gaat gepaard met de bouw van nieuwe, grote schuren.

Een groot aantal boeren beëindigen hun bedrijf, met leegstand en verkrotting tot gevolg. Herbestemming van historische boerderijen was het thema van het Jaar van de Boerderij 2013. Op initiatief van stichting Agrarisch Erfgoed Nederland is op vele plekken in het land gediscussieerd over het herbestemmen van agrarisch erfgoed.

Het boek Van herbestemming naar hergebruik. Resultaten van het Jaar van de Boerderij 2013 zet discussiepunten en onderzoeksresultaten op een rij en presenteert nieuwe inzichten en oplossingen. De essays in de publicatie gaan over de urgentie van de herbestemmingsopgave in het algemeen en voor boerderijen in het bijzonder, over de rol van de overheid daarbij, over het belang van kennis en cijfers, over de financiering en over de eigenaar die de juiste weg moet zien te vinden.

Ook de betekenis van de boerderijenstichtingen komt aan de orde en er wordt stilgestaan bij de beleidsveranderingen sinds 2003, het eerste Jaar van de Boerderij. Voorbeelden van geslaagde transformaties van boerderij en erf illustreren dat respectvolle en inventieve omgang met gebouwd erfgoed wel degelijk helpen bij de hernieuwde ontwikkeling van het agrarische landschap.

Recently viewed