Additional Material

Pioniers in de stad. Wijkondernemers delen kennis en praktijk | Loes Leatemia, Ramon Schleijpen, Marga Verheije | 9789078088905

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Pioniers in de stad

Wijkondernemers delen kennis en praktijk

Author:Loes Leatemia, Ramon Schleijpen, Marga Verheije

Publisher:Valiz

ISBN: 978-90-78088-90-5

  • Paperback
  • Dutch
  • 160 Pages
  • Mar 6, 2014

Leegstaande panden, het ontbreken van sociale netwerken en het wegvallen van subsidies voor buurthuizen zijn aanleidingen voor bewoners om in actie te komen en zelf het initiatief te nemen. Het zijn concrete antwoorden van actieve mensen in buurten en wijken om eenzaamheid tegen te gaan, een ontmoetingsplek te behouden of te creëren, om een nieuwe buurtgerichte invulling te geven aan een leegstaand gebouw en om de wijkeconomie en de samenhang in de buurt te versterken.

Twee jaar van wijkondernemerschap in Amsterdam laat een praktijk zien van toenemende verantwoordelijkheid en mede - eigenaarschap van bewoners, maatschappelijke onder nemers en communities in de stad. Er ontstaan nieuwe verhoudingen tussen burgers, overheid en maatschappelijke organisaties. Maatschappelijke opgaven voor de buurt worden steeds meer gezamenlijk geformuleerd en opgepakt.

De publicatie Pioniers in de stad. Wijkondernemers delen kennis en praktijk schetst het beeld van binnenuit. De wijkondernemers die een bijdrage hebben geleverd aan dit boek zijn trots op wat zij bereikt hebben. Hun praktijkervaring is symbolisch voor ontwikkelingen elders in de stad en in de rest van het land . Te zien is welke initiatieven er zij n in Amsterdam, hoe mensen van onderop aan het werk zijn gegaan om hun buurt te ontwikkelen, welke sporen van vernieuwing en kansen voor de toekomst daar liggen en hoe die verder kunnen worden opgepakt. En er ontstaan steeds meer initiatieven, zowel binnen als buiten de stad. Het is een hoopvol, kleinschalig en menselijk perspectief voor de toekomst van buurten en wijken.

Leegstaande panden, het ontbreken van sociale netwerken en het wegvallen van subsidies voor buurthuizen zijn aanleidingen voor bewoners om in actie te komen en zelf het initiatief te nemen. Het zijn concrete antwoorden van actieve mensen in buurten en wijken om eenzaamheid tegen te gaan, een ontmoetingsplek te behouden of te creëren, om een nieuwe buurtgerichte invulling te geven aan een leegstaand gebouw en om de wijkeconomie en de samenhang in de buurt te versterken.

Twee jaar van wijkondernemerschap in Amsterdam laat een praktijk zien van toenemende verantwoordelijkheid en mede - eigenaarschap van bewoners, maatschappelijke onder nemers en communities in de stad. Er ontstaan nieuwe verhoudingen tussen burgers, overheid en maatschappelijke organisaties. Maatschappelijke opgaven voor de buurt worden steeds meer gezamenlijk geformuleerd en opgepakt.

De publicatie Pioniers in de stad. Wijkondernemers delen kennis en praktijk schetst het beeld van binnenuit. De wijkondernemers die een bijdrage hebben geleverd aan dit boek zijn trots op wat zij bereikt hebben. Hun praktijkervaring is symbolisch voor ontwikkelingen elders in de stad en in de rest van het land . Te zien is welke initiatieven er zij n in Amsterdam, hoe mensen van onderop aan het werk zijn gegaan om hun buurt te ontwikkelen, welke sporen van vernieuwing en kansen voor de toekomst daar liggen en hoe die verder kunnen worden opgepakt. En er ontstaan steeds meer initiatieven, zowel binnen als buiten de stad. Het is een hoopvol, kleinschalig en menselijk perspectief voor de toekomst van buurten en wijken.

Dit boek is samengesteld door Lokale Lente , de community van Amsterdamse wijkondernemingen. Het is geschreven vanuit de praktijk en biedt inzicht in die praktijk en is daardoor relevant en leerzaam voor alle wijkondernemingen in ons land. 24 initiatieven (uit Amsterdam en een paar van daarbuiten) worden gedocumenteerd en aangevuld met thematische hoofdstukken en beschouwingen over community - building, vastgoed en gebiedsontwikkeling, werk en activering , ondernemerschap en - actueel met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen - de opties voor ondersteuning door lokale overheden.

Recently viewed