Additional Material

Het programma en ruimtegebruik van de stad | Han Meyer, John Westrik, Maarten Jan Hoekstra | 9789461051752

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Het programma en ruimtegebruik van de stad

Author:Han Meyer, John Westrik, Maarten Jan Hoekstra

Publisher:SUN

ISBN: 978-94-6105-175-2

  • Paperback
  • Dutch
  • 166 Pages
  • Feb 10, 2014

Het ontwerp en herontwerp van steden en stedelijke gebieden zijn geen doel op zich, maar zijn altijd verbonden met de wens om ruimte te scheppen voor het leven in en van een stedelijke gemeenschap. Dat leven is voortdurend in beweging. de vraag is hoe het ontwerp kan leiden tot een stedelijke structuur die plaats biedt aan de huidige wensen en vragen, maar ook aan mogelijke veranderingen in de toekomst.

De opvattingen over de wijze waarop het ontwerp condities kan bieden voor huidige én toekomstige ontwikkelingen in het gebruik van de stad variëren al naargelang de historische periode. in de huidige periode, met een stagnerende stedelijke en economische ontwikkeling, is deze vraag extra relevant.

In Het programma en ruimtegebrek van de stad worden de wisselende ambities in de discipline van het stedebouwkundig ontwerpen beschreven en geanalyseerd en worden actuele ontwikkelingen op dit gebied aan de orde gesteld.

Het ontwerp en herontwerp van steden en stedelijke gebieden zijn geen doel op zich, maar zijn altijd verbonden met de wens om ruimte te scheppen voor het leven in en van een stedelijke gemeenschap. Dat leven is voortdurend in beweging. de vraag is hoe het ontwerp kan leiden tot een stedelijke structuur die plaats biedt aan de huidige wensen en vragen, maar ook aan mogelijke veranderingen in de toekomst.

De opvattingen over de wijze waarop het ontwerp condities kan bieden voor huidige én toekomstige ontwikkelingen in het gebruik van de stad variëren al naargelang de historische periode. in de huidige periode, met een stagnerende stedelijke en economische ontwikkeling, is deze vraag extra relevant.

In Het programma en ruimtegebrek van de stad worden de wisselende ambities in de discipline van het stedebouwkundig ontwerpen beschreven en geanalyseerd en worden actuele ontwikkelingen op dit gebied aan de orde gesteld.

Het programma en ruimtegebrek van de stad is het vierde en laatste deel in de reeks 'De kern van de stedebouw in het perspectief van de eenentwintigste eeuw'. De auteurs hopen hiermee een vruchtbare bijdrage te leveren aan de huidige en toekomstige praktijk en theorievorming op het gebied van stedebouw en ruimtelijke ordening

Recently viewed