Additional Material

PPS en gebiedsontwikkeling editie 2012 | Bert Wolting, Arjan Bregman, Meint Pool | 9789012574570

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

PPS en gebiedsontwikkeling

editie 2012

Author:Bert Wolting, Arjan Bregman, Meint Pool

Publisher:Sdu

ISBN: 978-90-1257-457-0

  • Paperback
  • Dutch
  • 264 Pages
  • Dec 20, 2011

De nieuwe editie van PPS en gebiedsontwikkeling gaat over de wijze waarop ruimtelijke veranderingen in Nederland, zoals de herontwikkeling van (stads)centra, infrastructuur, bedrijventerreinen en woonwijken in het stedelijk gebied en de aanleg van woonwijken, kantoorlocaties, recreatie en (nieuwe) natuur/water in het landelijk gebied plaatsvinden. Opvallend bij veel van dergelijke projecten is de veelheid en verscheidenheid van publieke en private partijen die erbij zijn betrokken.

Hoe kunnen marktpartijen bij een gebiedsontwikkeling optimaal hun rol spelen, hoe kan de publiek-publieke en publiek-private samenwerking worden georganiseerd en hoe kunnen al die bestuurders, procesmanagers, maar ook marktpartijen vervolgens zulke complexe projecten tot een goed einde brengen? Met het uitbreken van de krediet- en vastgoedcrisis zijn veel projecten gestagneerd of zelfs stopgezet. De huidige marktomstandigheden vragen om een andere aanpak van gebiedsontwikkeling. Dit betekent bijvoorbeeld meer aandacht voor risicomanagement en financieringsmogelijkheden en een verdieping van de op te stellen business case. Europese regelgeving drukt een steeds groter stempel op selectie- een aanbestedingsvraagstukken en de inzichten over staatsteun zijn voortdurend in beweging. In deze geactualiseerde derde druk wordt op de consequenties daarvan voor de aanpak van gebiedsontwikkeling ingegaan.

De nieuwe editie van PPS en gebiedsontwikkeling gaat over de wijze waarop ruimtelijke veranderingen in Nederland, zoals de herontwikkeling van (stads)centra, infrastructuur, bedrijventerreinen en woonwijken in het stedelijk gebied en de aanleg van woonwijken, kantoorlocaties, recreatie en (nieuwe) natuur/water in het landelijk gebied plaatsvinden. Opvallend bij veel van dergelijke projecten is de veelheid en verscheidenheid van publieke en private partijen die erbij zijn betrokken.

Hoe kunnen marktpartijen bij een gebiedsontwikkeling optimaal hun rol spelen, hoe kan de publiek-publieke en publiek-private samenwerking worden georganiseerd en hoe kunnen al die bestuurders, procesmanagers, maar ook marktpartijen vervolgens zulke complexe projecten tot een goed einde brengen? Met het uitbreken van de krediet- en vastgoedcrisis zijn veel projecten gestagneerd of zelfs stopgezet. De huidige marktomstandigheden vragen om een andere aanpak van gebiedsontwikkeling. Dit betekent bijvoorbeeld meer aandacht voor risicomanagement en financieringsmogelijkheden en een verdieping van de op te stellen business case. Europese regelgeving drukt een steeds groter stempel op selectie- een aanbestedingsvraagstukken en de inzichten over staatsteun zijn voortdurend in beweging. In deze geactualiseerde derde druk wordt op de consequenties daarvan voor de aanpak van gebiedsontwikkeling ingegaan.

Met het uitbreken van de krediet- en vastgoedcrisis zijn veel projecten gestagneerd of zelfs stopgezet. In deze geactualiseerde derde druk wordt op de consequenties daarvan voor de aanpak van gebiedsontwikkeling ingegaan. Het boek verliest zich niet in zeer gedetailleerde uitwerkingen, maar kiest voor:

- handzame overzichten,
- sprekende voorbeelden en
- checklists waarin de essentie van de onderwerpen naar voren wordt gebracht.

Daarbij is rekening gehouden met de verschillende niveaus aan tafel: de projectmedewerkers, de procesmanagers en de bestuurders.

PPS en gebiedsontwikkeling is bewust geschreven vanuit de positie van publieke partijen, omdat die meer en meer een initiatief- en regierol nemen bij gebiedsontwikkelingen. Juist vanwege dit perspectief is dit boek een nuttig instrument voor beide kanten van de onderhandelingstafel: de publieke en de private partijen.

Recently viewed