Additional Material

IJsselmeergebied. Een ruimtelijk perspectief | Frits Palmboom | 9789460042980

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

IJsselmeergebied

Een ruimtelijk perspectief

Author:Frits Palmboom

Publisher:Vantilt

ISBN: 978-94-6004-298-0

  • Hardcover
  • Dutch
  • 364 Pages
  • Jun 19, 2018

Het boek 'IJsselmeergebied. Een ruimtelijk perspectief' brengt het IJsselmeergebied in kaart vanuit verschillende invalshoeken: geomorfologie, geschiedenis, planologie en economie.

Het boek onderzoekt ruimtelijke karakteristieken en presenteert ontwerpvoorstellen voor de toekomst. De dynamiek van de metropoolregio waarmee het gebied is vergroeid, het stagnerende ecosysteem, de gevolgen van de klimaatverandering en de recreatiedruk worden hierbij in overweging genomen. De tekeningen, kaarten en foto’s in het boek zijn niet louter illustraties, maar vormen een wezenlijk onderdeel van het betoog: ze ‘beschrijven’ het landschap zoals het ooit was, nu is en nog kan worden.

Het IJsselmeer is de binnenzee van Nederland: een weidse ruimte met vele gezichten en een bewogen geschiedenis, die grotendeels schuilgaat achter hoge dijken. Tot de aanleg van de Afsluitdijk was het een open zeearm, met eb en vloed, met zout en zoet water en af en toe een watersnood. Deze zeearm was de levenslijn voor Amsterdam, totdat door verzanding de neergang inzette. In de afgelopen eeuw was het IJsselmeer toneel van een heroïsch landaanwinningsproject: de aanleg van de IJsselmeerpolders, aanvankelijk als landbouwareaal, later ook voor stedelijke bewoning, natuurontwikkeling en recreatie. Het gebied moest zichzelf steeds opnieuw uitvinden.


De 'Atlas van het IJsselmeergebied' is het resultaat van onderzoek dat werd verricht door de Van Eesteren-leerstoel aan de TU Delft, onder leiding van professor Frits Palmboom.

Het boek 'IJsselmeergebied. Een ruimtelijk perspectief' brengt het IJsselmeergebied in kaart vanuit verschillende invalshoeken: geomorfologie, geschiedenis, planologie en economie.

Het boek onderzoekt ruimtelijke karakteristieken en presenteert ontwerpvoorstellen voor de toekomst. De dynamiek van de metropoolregio waarmee het gebied is vergroeid, het stagnerende ecosysteem, de gevolgen van de klimaatverandering en de recreatiedruk worden hierbij in overweging genomen. De tekeningen, kaarten en foto’s in het boek zijn niet louter illustraties, maar vormen een wezenlijk onderdeel van het betoog: ze ‘beschrijven’ het landschap zoals het ooit was, nu is en nog kan worden.

Het IJsselmeer is de binnenzee van Nederland: een weidse ruimte met vele gezichten en een bewogen geschiedenis, die grotendeels schuilgaat achter hoge dijken. Tot de aanleg van de Afsluitdijk was het een open zeearm, met eb en vloed, met zout en zoet water en af en toe een watersnood. Deze zeearm was de levenslijn voor Amsterdam, totdat door verzanding de neergang inzette. In de afgelopen eeuw was het IJsselmeer toneel van een heroïsch landaanwinningsproject: de aanleg van de IJsselmeerpolders, aanvankelijk als landbouwareaal, later ook voor stedelijke bewoning, natuurontwikkeling en recreatie. Het gebied moest zichzelf steeds opnieuw uitvinden.


De 'Atlas van het IJsselmeergebied' is het resultaat van onderzoek dat werd verricht door de Van Eesteren-leerstoel aan de TU Delft, onder leiding van professor Frits Palmboom.

Customers who bought this item also bought:

Recently viewed