Additional Material

Nieuwe perspectieven voor een verstedelijkte delta. Naar een methode van planvorming en ontwerp | Han Meyer, Arnold Bregt, Ed Dammers, Jurian Edelenbos | 9789081445504 | MUST

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Nieuwe perspectieven voor een verstedelijkte delta

naar een methode van planvorming en ontwerp

Author:Han Meyer, Arnold Bregt, Ed Dammers, Jurian Edelenbos

Publisher:MUST

ISBN: 978-90-814455-0-4

  • Paperback
  • Dutch
  • 236 Pages

Het boek 'Nieuwe perspectieven voor een verstedelijkte delta. Naar een methode van planvorming en ontwerp' een pleidooi voor een nieuwe aanpak van ruimtelijke planvorming in complexe stedelijke deltagebieden.

Het deltagebied tussen Rotterdam en Antwerpen is een voorbeeld van een geboed waar ruimtelijke ontwikkelingen te  maken hebben met een steeds grotere complexiteit. Lokale initiatieven voor de ontwikkeling van stedelijke uitbreidingen, recreatiegebieden, natuurgebieden, of haven- en industriegebieden moeten zich verhouden tot maatregelen die op een hoger schaalniveau genomen moeten worden om zaken als waterveiligheid, zoetwatervoorziening, herstel van ecosystemen en grootschalige infrastructuur voor de lange termijn te garanderen.

Dit boek is het resultaat van het onderzoeksproject Integrated Planning and Design in the Delta (IPDD) is uitgevoerd als onderdeel van het NWO programma Urban Regions in the Delta (URD) van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NOW). He onderzoek werd uitgevoerd in periode 2011 - 2013 door een consortium van drie universiteiten (Technische Universiteit Delft, Wageningen Universiteit en Erasmus Univesiteit Rotterdam), vier kennisinstituten (Deltares, TNO, PBL en Geodan) en vier adviesbureaus (MUST Stedebouw, H+N+S Landschapsarchitecten, RoyalHaskoningDHV en HKV-Lijn-in-water).

Het boek 'Nieuwe perspectieven voor een verstedelijkte delta. Naar een methode van planvorming en ontwerp' een pleidooi voor een nieuwe aanpak van ruimtelijke planvorming in complexe stedelijke deltagebieden.

Het deltagebied tussen Rotterdam en Antwerpen is een voorbeeld van een geboed waar ruimtelijke ontwikkelingen te  maken hebben met een steeds grotere complexiteit. Lokale initiatieven voor de ontwikkeling van stedelijke uitbreidingen, recreatiegebieden, natuurgebieden, of haven- en industriegebieden moeten zich verhouden tot maatregelen die op een hoger schaalniveau genomen moeten worden om zaken als waterveiligheid, zoetwatervoorziening, herstel van ecosystemen en grootschalige infrastructuur voor de lange termijn te garanderen.

Dit boek is het resultaat van het onderzoeksproject Integrated Planning and Design in the Delta (IPDD) is uitgevoerd als onderdeel van het NWO programma Urban Regions in the Delta (URD) van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NOW). He onderzoek werd uitgevoerd in periode 2011 - 2013 door een consortium van drie universiteiten (Technische Universiteit Delft, Wageningen Universiteit en Erasmus Univesiteit Rotterdam), vier kennisinstituten (Deltares, TNO, PBL en Geodan) en vier adviesbureaus (MUST Stedebouw, H+N+S Landschapsarchitecten, RoyalHaskoningDHV en HKV-Lijn-in-water).

Zoals alle URD projecten, is het doel van het IPDD project om kennis te ontwikkelen voor een duurzaam ruimtelijk beleid en voor integrale gebiedsontwikkeling in stedelijke netwerken. De aanleiding hiervan is de transitie waarin ruimtelijk beleid en gebiedsontwikkeling zich bevinden. De sterke cultuur en het institutionele raamwerk van het naoorlogse ruimtelijk beleid, door Faludi en van der Valk als de ‘Dutch planning doctine’ beschreven, en waarmee Nederland internationaal een status als gidsland verwierf, is uitgewerkt.

Customers who bought this item also bought:

Recently viewed