Additional Material

Le Labo des héritiers. Bakker, Scarpa, Van Severen, Vermeersch | Chris Meplon, Paul Robbrecht | 9789460581366

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Le Labo des héritiers

Bakker, Scarpa, Van Severen, Vermeersch

Author:Chris Meplon, Paul Robbrecht

Publisher:LUSTER

ISBN: 978-94-6058-136-6

  • Hardcover
  • Dutch, English, French
  • 256 Pages
  • Oct 1, 2014

Het boek 'Le Labo des héritiers: Bakker, Scarpa, Van Severen, Vermeersch' verschijnt bij de gelijknamige expo in het Grand-Hornu Images museum (september '14 - januari '15) over het leven en het werk van vier families van toegepaste kunstenaars: Scarpa, Van Severen, Vermeersch en Bakker - Van Leersum.

Carlo Scarpa, Maarten Van Severen, Rik Vermeersch en Gijs Bakker en Emmy Van Leersum zijn grote namen uit de architectuur- en designwereld, wiens kinderen in hun voetsporen zijn getreden. Met die vier families als uitgangspunt stelt de tentoonstelling Le Labo des héritiers de vraag: wat betekent de artistieke familie vandaag?

Ontwerpers en kunstenaars doen er vaak alles aan om hun individueel talent, hun eigen creativiteit naar voor te schuiven. Het maken van een tentoonstelling over hun familiebanden is dan ook niet vanzelfsprekend. Naast ouders en familie hebben immers ook docenten, collega's en vrienden een invloed op hun werk. En dan is er nog de tijd waarin iets wordt gemaakt. Heeft die niet veel meer impact op een ontwerp of werk dan wie ook?

Maar natuurlijk heeft ook het familieverband waarin ze opgroeiden een invloed op de ontwerpers en kunstenaars. Misschien niet rechtstreeks, maar bewust of onbewust, via de creatievebelangstelling, de opvattingen, de waarden die doorgegeven worden. Het precies aanwijzen van deze invloed is moeilijk, en deze tentoonstelling kan er dan ook geen sluitend antwoord op geven. "Culturele samenhang eerder dan een erfenis" noemt ontwerper en architect Tobia Scarpa de artistieke haat/liefde-relatie die hij had met zijn vader, architect Carlo Scarpa. Samenhang maar ook verschillen zijn er op allerlei vlakken tussen designer Gijs Bakker, zijn vrouw Emmy van Leersum en hun zoon Aldo Bakker. Dat geldt ook voor de vier kleinzonen Vermeersch: Pieter, Lowie, Tinus en Robin die aan een succesvolle kunst- of ontwerperscarrière bouwen in het spoor van hun vader Rik en hun grootvader José Vermeersch. Of voor de Van Severens: architect David, kunstenaar/ontwerper Hannes. Zij zijn de kinderen van designer Maarten en de kleinzonen van abstract schilder Dan Van Severen.

Het boek 'Le Labo des héritiers: Bakker, Scarpa, Van Severen, Vermeersch' verschijnt bij de gelijknamige expo in het Grand-Hornu Images museum (september '14 - januari '15) over het leven en het werk van vier families van toegepaste kunstenaars: Scarpa, Van Severen, Vermeersch en Bakker - Van Leersum.

Carlo Scarpa, Maarten Van Severen, Rik Vermeersch en Gijs Bakker en Emmy Van Leersum zijn grote namen uit de architectuur- en designwereld, wiens kinderen in hun voetsporen zijn getreden. Met die vier families als uitgangspunt stelt de tentoonstelling Le Labo des héritiers de vraag: wat betekent de artistieke familie vandaag?

Ontwerpers en kunstenaars doen er vaak alles aan om hun individueel talent, hun eigen creativiteit naar voor te schuiven. Het maken van een tentoonstelling over hun familiebanden is dan ook niet vanzelfsprekend. Naast ouders en familie hebben immers ook docenten, collega's en vrienden een invloed op hun werk. En dan is er nog de tijd waarin iets wordt gemaakt. Heeft die niet veel meer impact op een ontwerp of werk dan wie ook?


Maar natuurlijk heeft ook het familieverband waarin ze opgroeiden een invloed op de ontwerpers en kunstenaars. Misschien niet rechtstreeks, maar bewust of onbewust, via de creatievebelangstelling, de opvattingen, de waarden die doorgegeven worden. Het precies aanwijzen van deze invloed is moeilijk, en deze tentoonstelling kan er dan ook geen sluitend antwoord op geven. "Culturele samenhang eerder dan een erfenis" noemt ontwerper en architect Tobia Scarpa de artistieke haat/liefde-relatie die hij had met zijn vader, architect Carlo Scarpa. Samenhang maar ook verschillen zijn er op allerlei vlakken tussen designer Gijs Bakker, zijn vrouw Emmy van Leersum en hun zoon Aldo Bakker. Dat geldt ook voor de vier kleinzonen Vermeersch: Pieter, Lowie, Tinus en Robin die aan een succesvolle kunst- of ontwerperscarrière bouwen in het spoor van hun vader Rik en hun grootvader José Vermeersch. Of voor de Van Severens: architect David, kunstenaar/ontwerper Hannes. Zij zijn de kinderen van designer Maarten en de kleinzonen van abstract schilder Dan Van Severen. Met die vier families, Bakker, Scarpa, Van Severen, en Vermeersch, als uitgangspunt stelt de tentoonstelling Le Labo des héritiers de vraag: wat betekent de artistieke familie vandaag? Kan ze nog bestaan en zo ja, in welke vorm? Hoe beleven de kinderen en kleinkinderen van grote kunstenaars of ontwerpers de artistieke erfenis die ze meekrijgen? Wat vinden ze boeiend in het oeuvre van hun voorvaders/moeders?

Hoe kijken ze ernaar en wat nemen ze ervan mee in hun eigen werk ? Aanvaarden ze die artistieke erfenis in dank, of wijzen ze haar van de hand ? Zoeken ze de confrontatie of afleidingsmanoeuvres ? Of gaan ze resoluut hun eigen weg ?


De antwoorden op die vragen blijken in de praktijk heel verschillend te zijn: het begrip artistieke familie moet vandaag telkens weer opnieuw uitgevonden worden.

Met teksten van o.a. designkenner Chris Meplon en architect Paul Robbrecht.

Recently viewed