Additional Material

De toegevoegde waarde van architectuur

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

De toegevoegde waarde van architectuur

voor de zorg in ziekenhuizen

Author:Colette Niemeijer

Publisher:Eburon

ISBN: 978-90-5972-697-0

  • Hardcover
  • Dutch
  • 308 Pages
  • Dec 10, 2012

Er is een toenemende maatschappelijke druk om de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg te verbeteren. De rol die de architectuur van het ziekenhuis daarbij kan spelen wordt onderschat. In dit boek onderzoekt Colette Niemeijer de toegevoegde waarde van de architectuur voor de zorg en de bedrijfsvoering van het ziekenhuis. Zij beschouwt het als een doodlopende weg om het vraagstuk van de ziekenhuisbouw uitsluitend te benaderen vanuit een financieel of vastgoedperspectief. De nieuwe opgave voor architectuur van ziekenhuizen is het in samenhang ontwikkelen van nieuwe gebouwen én nieuwe zorg- en bedrijfsconcepten. De ziekenhuisarchitectuur wordt zo een integraal onderdeel van het realiseren van strategische doelstellingen van ziekenhuizen.

Hiertoe heeft Niemeijer op basis van grondig onderzoek een waardemodel ontwikkeld dat de kwaliteit van architectuur en de kwaliteit van zorg verbindt.

Er is een toenemende maatschappelijke druk om de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg te verbeteren. De rol die de architectuur van het ziekenhuis daarbij kan spelen wordt onderschat. In dit boek onderzoekt Colette Niemeijer de toegevoegde waarde van de architectuur voor de zorg en de bedrijfsvoering van het ziekenhuis. Zij beschouwt het als een doodlopende weg om het vraagstuk van de ziekenhuisbouw uitsluitend te benaderen vanuit een financieel of vastgoedperspectief. De nieuwe opgave voor architectuur van ziekenhuizen is het in samenhang ontwikkelen van nieuwe gebouwen én nieuwe zorg- en bedrijfsconcepten. De ziekenhuisarchitectuur wordt zo een integraal onderdeel van het realiseren van strategische doelstellingen van ziekenhuizen.

Hiertoe heeft Niemeijer op basis van grondig onderzoek een waardemodel ontwikkeld dat de kwaliteit van architectuur en de kwaliteit van zorg verbindt. Zij laat zien dat alleen een strakke regie, een focus op het strategische doel en een gelijktijdige en met name samenhangende ontwikkeling van het bedrijfsconcept met het gebouwontwerp vergaande verbeteringen in de ziekenhuiszorg mogelijk maken. Het tot stand brengen van vernieuwingen die de kwaliteit van zorg en architectuur naar een hoger niveau brengen vereist daarom een rigoureuze verandering in denk- en werkwijze van bestuurders, medisch specialisten, personeel, managers én architecten in de zorgsector.

Colette Niemeijer is medeoprichter en partner van CEANconsulting (www.ceanconsulting.com). Zij helpt beslissers in de zorg vernieuwing tot stand te brengen.

Recently viewed