Additional Material

Bouwen in Nederland 600-2000 | Koos Bosma | 9789040089275 | Waanders

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Bouwen in Nederland 600-2000

Author:Koos Bosma

Publisher:Waanders

ISBN: 978-90-4008-927-5

  • Hardcover
  • Dutch
  • 688 Pages
  • Apr 27, 2007

In het boek 'Bouwen in Nederland 600-2000' wordt de geschiedenis van de architectuur geschetst van de vroege Middeleeuwen tot en met de twintigste eeuw, zoals deze zich heeft ontwikkeld op het grondgebied van het huidige Nederland. Hierbij staan niet de bouwstijlen centraal, maar de veranderende functies en de ontwikkeling van de verschillende soorten gebouwen die daaruit zijn voortgekomen, kortweg aangeduid als de typologie van de gebouwen.

In de loop van de geschiedenis zijn meerdere tendensen in de ontwikkeling van de typologie te onderscheiden. Vanuit enkele basistypen die al uit de Middeleeuwen bekend zijn, werden door de eeuwen heen diverse gebouwen afgeleid die op specifieke functies waren toegespitst.

De ordening van dit boek volgt deze typologische ontwikkelingen. Daarbij komen door het boek heen in een aantal monografieën gebouwen uitgebreid aan bod, die gekozen zijn als treffend voorbeeld voor een bepaald gebouwtype in een bepaalde periode.

In het boek 'Bouwen in Nederland 600-2000' wordt de geschiedenis van de architectuur geschetst van de vroege Middeleeuwen tot en met de twintigste eeuw, zoals deze zich heeft ontwikkeld op het grondgebied van het huidige Nederland. Hierbij staan niet de bouwstijlen centraal, maar de veranderende functies en de ontwikkeling van de verschillende soorten gebouwen die daaruit zijn voortgekomen, kortweg aangeduid als de typologie van de gebouwen.

In de loop van de geschiedenis zijn meerdere tendensen in de ontwikkeling van de typologie te onderscheiden. Vanuit enkele basistypen die al uit de Middeleeuwen bekend zijn, werden door de eeuwen heen diverse gebouwen afgeleid die op specifieke functies waren toegespitst.

De ordening van dit boek volgt deze typologische ontwikkelingen. Daarbij komen door het boek heen in een aantal monografieën gebouwen uitgebreid aan bod, die gekozen zijn als treffend voorbeeld voor een bepaald gebouwtype in een bepaalde periode.

'Bouwen in Nederland' is rijk geïllustreerd met plattegronden, tekeningen en foto's, waarvan een aantal speciaal voor deze uitgave is gemaakt.

Recently viewed